učenci

Kaj se dogaja?!

Dogodki

Državno kuharsko tekmovanje za zlato kuhalnico

Učenke so si prikuhale srebrno priznanje na državnem tekmovanju!
Preberi →
Dogodki

Kostanjev piknik v podaljšanem bivanju

V torek, 24. oktobra, smo v oddelku podaljšanega bivanja pripravili kostanjev piknik.
Preberi →
Dogodki

Jesensko ustvarjanje – delavnica vezenja

V okviru krožka kulturna dediščina smo v četrtek, 26. 10. 23, organizirali delavnico vezenja.
Preberi →
Dogodki

Naravoslovni dan – 6. razred

V pete, 13. oktobra, so imeli učenci 6. razreda naravoslovni dan.
Preberi →
Dogodki

Žoge vsem zmajčkom

Tudi naša šola je sodelovala v projektu Žoge vsem zmajčkom. Družbeno odgovorni projekt poteka v sodelovanju z Gorenjsko banko in NK Olimpija.
Preberi →
Dogodki

Regijsko kuharsko tekmovanje za zlato kuhalnico

Učenke so si prikuhale zlato priznanje in tudi udeležbo na državnem tekmovanju!
Preberi →
Dogodki

Medgeneracijsko druženje

1. oktobra smo obeležili Mednarodni dan starejših, med 2. in 8. oktobrom pa poteka Teden otroka.
Preberi →
Dogodki

Tehniški dan za 6. in 7. razred

V torek, 3. oktobra 2023, so učenci 6. in 7. razreda imeli tehniški dan.
Preberi →
Dogodki

Evropski teden športa in Olimpijsk komite v Mojstrani

V torek, 26. 9. 2023, se je v okviru Evropskega tedna športa, skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, odvijal dogodek pred Planinskim muzejem v Mojstrani.
Preberi →
Dogodki

Srečanje vseh UNESCO šol iz Slovenije – »Prelepa Gorenjska«

V sredo, 27. 9. 2023, je v Biotehniškem centru Naklo potekalo srečanje vseh UNESCO šol iz Slovenije, z naslovom »Prelepa Gorenjska«.
Preberi →
Dogodki

Kulturni dan predmetne stopnje v Ljubljani

V četrtek, 21. septembra so učenci predmetne stopnje imeli kulturni dan.
Preberi →
Dogodki

GORNIŠKI TABOR 2023/24

V mesecu septembru smo izpeljali že 29. gorniški tabor v dolini Vrat. Na gorniškem taboru so bili osmošolci OŠ 16. decembra Mojstrana, učenci iz dveh ...
Preberi →
Dogodki

Vtisi z Debelega rtiča

V ponedeljek, 4. 9. 2023, smo se s šolo odpravili na Debeli rtič. Na poti smo se ustavili v Piranu. Tam smo si ogledali Muzej ...
Preberi →
Dogodki

KONČNI IZLET DEVETOŠOLCEV

KONČNI IZLET DEVETOŠOLCEV V četrtek, 25. 5. 2023, smo se z učenci 9. razreda odpravili na dvodnevni izlet v Benetke in Gardaland.
Preberi →
Dogodki

EKSKURZIJA V CELOVEC

Nacionalnegi projekt JEZIKAJMO, ki se je odvijal v Festivalni dvorani na Bledu
Preberi →
Dogodki

NACIONALNI UNESCOV PROJEKT JEZIKAJMO – ZBLIŽEVANJE KULTUR

Nacionalnegi projekt JEZIKAJMO, ki se je odvijal v Festivalni dvorani na Bledu
Preberi →
Dogodki

Atletika

Tekmovanje v atletiki za učence letnika 2010 in mlajše
Preberi →

Izberi kar te zanima 😉

Jedilnik

Urniki

Interesne dejavnosti

predmetnik

izbirni predmeti

S klikom na zgornji gumb preveri nov tedenski jedilnik.

Prijava in odjava obrokov na naši šoli poteka preko aplikacije Moja Malica. 
S klikom na spodnji gumb vstopiš v aplikacijo.

  • Navodila za registracijo v aplikacijo moja malica
  • Navodila za uporabo aplikacije moja malica
Povezava do vseh urnikov in nadomeščanj
PREDMETNIK
Obvezni program

Predmeti / število ur tedensko

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

4

4

4

4

TUJI JEZIK

 

2

2

2

3

4

4

3

3

LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

2

2

1

1

1

1

GLASBENA UMETNOST

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

DRUŽBA

   

2

3

    

GEOGRAFIJA

     

1

2

1,5

2

ZGODOVINA

     

1

2

2

2

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

      

1

1

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

3

3

      

FIZIKA

       

2

2

KEMIJA

       

2

2

BIOLOGIJA

       

1,5

2

NARAVOSLOVJE

     

2

3

  

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

   

3

3

    

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

     

2

1

1

 

GOSPODINJSTVO

    

1

1,5

   

ŠPORT

3

3

3

3

3

3

2

2

2

IZBIRNI PREDMETI *

Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 

      

2/3

2/3

2/3

ODDELČNA SKUPNOST

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Dnevi dejavnosti / število dni letno

 

KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

razširjen program

predmeti / število ur tedensko

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

PRVI TUJI JEZIK

2

        

DRUGI TUJI JEZIK

      

2

2

2

DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

   

2/1

2/1

2/1

   

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERESNE DEJAVNOSTI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

         
IZBIRNI PREDMETI
1. obvezni izbirni predmeti

Kaj so obvezni izbirni predmeti?
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo jim, da razvijajo svoja močna področja. Za izbirne predmete veljajo enaka določila kot za redne predmete: potrjen učni načrt, usposobljeni učitelji, izbrani predmeti postanejo za učenca obvezni in so ocenjeni. Predmeti so razdeljeni v dva sklopa: – družboslovno-humanističnega in – naravoslovno-tehničnega.

Kako učenec izbere predmete?
Učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo najmanj dve, lahko pa tudi tri ure obveznih izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri tedensko (70 ur letno oz. 64 v 9. razredu). Posamezen izbirni predmet lahko učenec izbere samo enkrat od 7. do 9. razreda (npr. izbirni predmet izbrani šport se lahko izbere samo enkrat ne glede na vrsto športa). Če se zaradi premajhnega števila prijav posameznega izbirnega predmeta ne bo izvajalo, bomo upoštevali učenčevo rezervno izbirno oz. se bomo z učencem dogovorili o nadomestni izbiri.

Pouk obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec brez opravičila izostane od izbranega izbirnega predmeta, se šteje odsotnost za neopravičeno. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, razen izbirnega predmeta tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Nekatere vsebine (npr. šport) se lahko izvajajo tudi strnjeno zunaj rednega urnika. Izbirne predmete izvajamo do predvidene realizacije, ocenjujemo jih s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocene se vpiše v spričevalo. V primeru, da je učenec ob zaključku šolskega leta pri obveznem izbirnem predmetu ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima pri tem predmetu popravni izpit.

Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Starši vložijo na šoli pisno vlogo z dokazili ( potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. V vlogi navedejo, katero vrsto oprostitve želijo (v celoti, eno uro tedensko). O oprostitvi odloči ravnatelj. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do
31. avgusta pred začetkom novega šolskega leta. Vsako leto učitelji pripravijo krajšo predstavitev vsebine obveznih izbirnih predmetov, podrobnejši učni načrti pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije na povezavi:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

2. Neobvezni izbirni predmeti
Kaj so neobvezni izbirni predmeti?
Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:
Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
Računalništvo – 1 ura tedensko
Šport – 1 ura tedensko

Pouk neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk se bo izvajal načeloma pred poukom obveznih predmetov ali po njem. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta ali odjava
Menjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne podre že oblikovane skupine.
Vsako leto učitelji pripravijo krajšo predstavitev vsebine neobveznih izbirnih predmetov, podrobnejši učni načrti pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije na povezavi:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
INTERESNE DEJAVNOSTI

Za razvijanje različnih interesov učencev, osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti je narejen na podlagi povpraševanja in lokalnih značilnosti šole, učenci pa ga dobijo konec septembra in se lahko prostovoljno odločijo za več dejavnosti. Učenci si sami izberejo interesno dejavnost h kateri bi se radi priključili. Interesne dejavnosti se praviloma izvajajo enkrat ali dvakrat tedensko, od meseca oktobra do junija v šolskem letu.

Pri učiteljih-mentorjih za posamezno interesno dejavnost se učenci pozanimajo za urnik posamezne dejavnosti.

Seznam interesnih dejavnosti za šolsko leto 2023/2024

SEZNAM ŠE DOPOLNJUJEMO

Interesna dejavnost Razred Učitelj/učiteljica Termin
Pravljični krožek 1. in 2. razred Špela Skodlar Sreda, 13.00–13.45
Boks 3.–9. razred Rok Brezavšček Sreda, 14.00–14.45
Sprostitvene dejavnosti 1.–3. razred Vesna Režonja Torek, 7.30–8.00
Planinski krožek 3.–9. razred Andreja Hrovat Po objavi
Otroški pevski zbor 1.–4. razred Petra Čebulj Četrtek, 13.10–14.20
Mladinski pevski zbor 5.–9. razred Petra Čebulj Sreda, 13.10–14.20
Angleška bralna značka 2.–9. razred Andreja Hrovat Torek, 7.30–8.15
Angleščina za več 6.–9. razred Andreja Hrovat Sreda, 7.30–8.15
Urejanje šolskega vrta 4.–9. razred Špela Noč Torek, 12.55–13.40
Prometni krožek 5.–9. razred Martina Gašperin Po dogovoru
Košarka 6.–9. razred Rok Brezavšček Ponedeljek, 14.00–14.45 in četrtek, 13.45–14.30
Košarka 3.–5. razred Rok Brezavšček Torek, 13.30–14.15 in četrtek, 13.00–13.45
Slovenščina za več 6.–9. razred Polona Žagar Po dogovoru.
Dramski krožek 2.–5. razred Petra Čebulj Zajc Torek, 7.30–8.15 po predhodnem dogovoru.
Vesela šola II 7.–9. razred Polona Žagar Po dogovoru.
Turistilčni krožek 7.–9. razred Jerca Bogataj Torek, 13.50–14.49 in petek, 12.50–13.35
Šport je igra 1.–3. razred Tjaša Šolar Torek, 16.00–17.00
Kulturna dediščina 7.–9. razred Jerca Bogataj Po dogovoru.
Računalniški krožek 2.–3. razred Lea Terseglav Rabič Sreda, 7.30–8.15
Floorball 1.–9. razred ŠD Zelenci Torek in četrtek
UNESCO in medkulturno povezovanje 7.–9. razred Meta Dobida Verdnik Po dogovoru.
Naravoslovni krožek 6.–9. razred Andreja Kero Sreda, 12.50–13.35
Nemščina 1.–3. razred Ermina Kumalić Sreda, 12.45–13.35
Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: