DOGODKI

V ponedeljek 8. aprila so se različne predstavnice in predstavniki iz vseh slovenskih regij zbrali v državnem zboru, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki vplivajo na nas, mlade. Osredotočili smo se na vpliv okolja na naše življenje, zlasti na vlogo socialnih omrežij in šolskega okolja.

Na socialnih omrežjih se pogosto srečujemo s pritiskom, da bi dosegli “popolno telo”. Vendar pa smo opazili, da so delavnice in nasveti staršev ključni pri ozaveščanju o resničnosti in pomembnih stvareh na socialnih omrežjih. Žal pa se na spletu pogosto pojavlja tudi spletno nasilje, kar je zaskrbljujoče.

V šoli smo se pogovarjali o premalo časa, ki ga imajo svetovalne delavke za nas. Prav tako smo izpostavili, da želimo, da se učitelji osredotočijo na poučevanje in ne le na dajanje nasvetov. Predlagali smo tudi, da bi bila dobra ideja, če bi se učitelji izmenjavali v tujini za izobraževanje o duševnem zdravju.

Govorili smo tudi o duševnem zdravju, ki je postalo bolj poudarjeno v zadnjem letu. Izpostavili smo pomen čustev, stresa v šoli in potrebo po večjem zavedanju staršev o teh temah. Predlagali smo več izobraževanja za starše in bolj dostopne informacije o duševnem zdravju.

Nazadnje smo se osredotočili na spremembe, ki bi nam lahko pomagale pri osebnem razvoju. Omenili smo pomembnost samopodobe, izobraževanja o zdravju ter uvedbo anonimne skrinjice zaupanja. Prav tako smo se strinjali, da bi bile delavnice na temo duševnega zdravja zelo koristne.

Za podporo pri našem razvoju smo izpostavili pozitivne odnose, vendar smo se hkrati dotaknili tudi pomanjkanja zaupanja s strani staršev in potrebe po večji povezanosti v šolski skupnosti ter manj stresnem pouku.

Kaja Ravnikar Oven, 8. razred

Ostali dogodki

Pomembne povezave

Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: