STARŠI

Naše poslanstvo

Uresničevati in udejanjiti »Delorsove« štiri stebre vseživljenjskega učenja:

  • Učite se, da bi vedeli (izobražen človek ima široko splošno osnovno in poglobljeno znanje manjšega števila predmetov; vsebina poučevanja; procese poučevanja, drugačni učitelji).
  • Učiti se, da bi znali delati (učenci morajo pridobiti znanje in praktične sposobnosti).
  • Učiti se, da bi znali živeti skupaj (razvijanje razumevanja drugih in sodelovanje; poznati se med seboj, spoštovanje drug drugega; strpnost do drugačnosti in reševanje konfliktov skozi dialog; učinkovito samoizražanje in komuniciranje z drugimi; učiti se od vseh in od vseh kultur; naučiti se živeti z naravo; skrbeti ne le zase, ampak tudi za družino, prijatelje in druge).
  • Učiti se biti (izobraževanje mora prispevati k celovitemu razvoju vsakega posameznika – k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in vsem ostalim vrednotam; znati je potrebno koristno in pravilno uporabljati vire, se zavedati, kdo si v odnosu do drugih, najti svoje mesto in vedeti, kaj počneš in da to delaš kvalitetno).

URNIK in
E-ASISTENT

Povezave do urnika
in E-asistenta.

DOKUMENTI

Šolski sklad, statusi,
poslovniki, pravilniki.

GOVORILNE URE

URNIK GOVORILNIH UR ŠE DOPOLNJUJEMO.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Dopoldanske govorilne ure potekajo preko telefona ali v šoli, in sicer po vnaprejšnjem dogovoru z učiteljico oziroma učiteljem.

Razredna stopnja:

RAZRED DAN in URA
1. razred (Vesna Režonja) PET, predura (7.30−8.15)
2. razred (Špela Skodlar) TOR, 5. ura (12.00−12.45)
3. razred (Špela Noč) PON, 1. ura (8.15−9.00)
4. razred (Martina Gašperin) TOR, 1. ura (8.15−9.00)
5. razred (Vesna Jus) TOR, 2. ura (9.20−10.05)

Predmetna stopnja:

UČITELJ/-ICA DAN in URA
Andreja Hrovat PON, 1. ura (8.15−9.00)
Andreja Kero TOR, 2. ura (9.20−10.05)
Petra Čebulj Zajc TOR, 4. ura (11.10−11.55)
Jožica Višnar TOR, 3. ura (10.15−11.00)
Meta Dobida Verdnik TOR, 4. ura (11.10−11.55)
Rok Brezavšček PON, 2. ura (9.20−10.05)
Karmen Gregorič SRE, 2. ura (9.20−10.05)
Ermina Kumalić TOR, 3. ura (10.15−11.00)
Polona Žagar SRE, 3. ura (10.15−11.00)
Jerca Bogataj PON, 3. ura (10.15−11.00)
Katja Mulej PON, 5. ura (12.00−12.45)

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure potekajo v šoli, po naslednjem razporedu:

12. 10. 2023 ob 17.00
16. 11. 2023 ob 17.00
11. 1. 2024 ob 17.00
15. 2. 2024 ob 17.00
14. 3. 2024 ob 17.00
11. 4. 2024 ob 17.00
16. 5. 2024 ob 17.00

Za starše učencev od 1. – 5. razreda je potrebna vnaprejšnja najava razredniku, za starše učencev 6. – 9. razreda pa to ni potrebno.

URNIK in E-ASISTENT
SVET STARŠEV

Svet staršev OŠ 16. decembra Mojstrana sestavljajo izbrani predstavniki vsakega oddelka šole in vrtca. Mandat traja eno šolsko leto. 

Razred/Skupina Ime in priimek E-naslov
1. a Žiga Mandelj ziga.mgrad@gmail.com
2. a Saša Hladnik sasa.hladnik@os-zirovnica.si
3. a Romina Bernard bernard.romina@gmail.com
4. a Urška Komar urskakomar@gmail.com
5. a Miha Bremec miha.bremec@gmail.com
6. a Klara Djuričič klara.djuricic@gmail.com
7. a Nina Šuvak nina@suvak.com
8. a Tjaša Šuvak tjasa.suvak@gmail.com
9. a Alenka Dovžan ejga-jesenice@siol.net

Delovanje sveta staršev je natančneje opredeljeno v poslovniku o delu sveta staršev.

DOKUMENTI
  • Statusi učencev
  • Pravilnk – Status učenca
  • Šolski sklad
  • Pravila šolskega sklada
  • Vloga za šolski sklad
Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: