ORGANIZACIJA

Nagovor ravnateljice

Dragi starši

Naša osnovna šola je namenjena zagotavljanju najboljše možne izobrazbe vaših otrok in hkrati omogočiti doseganje njihovega osebnega potenciala.

Dovolite nam, da se vam, staršem, zahvalimo za prepoznavo kvalitete naše šole in da lahko redno in kvalitetno sodelujemo z vami kot starši, saj se zavedamo, da je sodelovanje pomembno za uspeh vašega otroka. Veselimo se nadaljnjih izkušenj z vami.

V nadaljevanju imate na voljo dokumente in povezave, ki so povezane z našim delovanjem, organizacijo in strukturo.

PREHRANA

Pravilnik prehrane, cenik in tedenski jedilnik

KOLEDAR

Prosti dnevi, ocenjevalno obdobje, NPZ, izpitni roki ...

PREVOZI

Urnik prevozov in
varna šolska pot

Prehrana

TEDENSKI JEDILNIK

 

Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Šola  je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Svet šole sprejme pravila šolske prehrane, v katerih opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z ne prevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev in staršev.
 • Pravilnik – Šolska prehrana
 • Cenik obrokov šolske kuhinje od 1. 4. 2024
Prijava in odjava obrokov na naši šoli poteka preko aplikacije Moja Malica. 
S klikom na spodnji gumb vstopiš v aplikacijo.
 • Navodila za registracijo v aplikacijo Moja malica
 • Navodila za uporabo aplikacije Moja malica
URNIK ZVONjENJA

PREDURA

7.30–8.15

1. ura

8.15–9.00

Malica

9.00–9.20

2. ura

9.20–10.05

3. ura

10.15–11.00

4. ura 

11.10–11.55

5. ura

12.00–12.45

6. ura

12.50–13.35

7. ura

13.50–14.35

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

2023

Petek

1. 9.

Začetek pouka

Ponedeljek – petek

30. 10. – 3. 11.

Jesenske počitnice

Torek

31. 10.

Dan reformacije

Sreda

1. 11.

Dan spomina na mrtve

Ponedeljek

25. 12.

Božič

Torek

26. 12.

Dan samostojnosti in enotnosti

Ponedeljek – torek

25. 12. – 2. 1.

Novoletne počitnice

2024

Ponedeljek – torek

1. 1. – 2. 1.

Novo leto

Sreda

31. 1.

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Četrtek

8. 2.

Prešernov dan

Petek – Sobota

19. 2. – 23. 2.

Zimske počitnice

Petek – Sobota

16. in 17. 2.

Informativna dneva za vpis v srednje šole

Ponedeljek

1. 4.

Velikonočni ponedeljek

   

Sobota

27. 4.

Dan upora proti okupatorju

Sobota – četrtek

27. 4. – 2. 5.

Prvomajske počitnice

Sreda – četrtek

1. 5. – 2. 5.

Praznik dela

Petek

14. 6.

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda

Ponedeljek

24. 6.

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1. – 8. razreda

Torek

25. 6.

Dan državnosti

Sreda – sobota

26. 6. – 31. 8.

Poletne počitnice

NPZ

4. 5. 2023 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in tujega jezika za 6. razred

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. 6. – 29. 6. 2023

1. rok

Učenci 9. razreda

26. 6. – 7. 7. 2023

1. rok

Učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. – 31. 8. 2023

2. rok

Učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. 5. – 15. 6. 2023

1. rok

Učenci 9. razreda

3. 5. – 23. 6. 2023

1. rok

Učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. – 31. 8. 2023

2. rok

Učenci od 1. do 9. razreda

PREVOZI

URNIK PREVOZOV ZA ŠOLSKI KOMBI 2023/2024

Prvošolci se lahko s šolskim kombijem začnejo voziti z oktobrom.

PRIHODI

ODHODI

Belca 1

6.55

Dovje 2

13.10

Radovna 

7.10

Radovna

13.25

Belca 27.25

Dovje 1

13.45

Dovje 17.45

Belca 2

13.50

Dovje 2

8.00

Belca 1

14.55

  Radovna (torek)*14.40

VARNA ŠOLSKA POT

NAČRT VARNE ŠOLSKE POTIMed aktivnostmi, ki potekajo v osnovnih šolah, v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora (SPV CP) in Policijske postaje Kranjska Gora, je ena najpomembnejših akcij »Varna pot v šolo in domov«. Pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Prav tako pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Zato z akcijo »Varna pot v šolo« opozarjamo vse voznike in druge udeležence v prometu, da se šolarji vračajo na šolske poti in morajo biti zato še posebej previdni. Vsako leto ob šolski poti postavimo opozorilne table »ŠOLSKA POT«, razdelimo pobarvanke in zgibanke o varni šolski poti učencem prvih in drugih razredov, otrokom, ki obiskujejo vrtec ter njihovim staršem.

Obveščamo vas, da smo pred začetkom šolskega leta pregledali šolske poti, preučili prometno signalizacijo ter izpeljali ustrezne ukrepe za umirjanje prometa. Prav tako bo tudi letos otroke iz oddaljenih krajev v šolo in domov vozil šolski avtobus po enakem režimu kot vsako leto.

Ob začetku šolskega leta pa smo izdelali Načrt varnih šolskih poti, s katerim vas želimo seznaniti o varni poti v šolo in domov ter vas opozoriti na najpogostejša nepravilna vedenja in nevarnosti. Načrt dobi vsak prvošolec.

Prve dni šolskega leta otroke na šolskih poteh v sodelovanju s SPV CP, Policijske postaje Kranjska Gora in šolsko prometne službe varujejo učenci prometniki v ožji okolici osnovne šole in vrtca, na prehodih za pešce in izpostavljenih mestih pa policisti, gasilci PGD Podkoren, Kranjska Gora, Dovje ter redarji Medobčinskega redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Vsi prvošolčki bodo prvi šolski dan prejeli rumene rutice, s katerimi ostale udeležence v prometu opozarjajo na začetnike v prometu. Staršem prvošolčkov pa je namenjena knjižica Prvi koraki v svetu prometa, v kateri so predstavljena osnovna pravila za pešce in načini učenja otrok obvladovanja varnega vedenja v prometu.

Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Zakon pravilih cestnega prometa pravi, da smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo.

Viri:
– Javna agencija RS za varnost prometa,
– PP Kranjska Gora.

Načrt varne šolske poti izdelali: – Roland BRAJIČ, vodja policijskega okoliša PP Kranjska Gora,
– Jure BERCE, vodja policijskega okoliša PP Kranjska Gora,
– Vesna JUS, OŠ 16. decembra Mojstrana, članica SPV CP občine Kranjska Gora,
– Zdenka OVEN, OŠ J. Vandota Kranjska Gora, članica SPV CP občine Kranjska Gora,
– Andrej GRILC, JP Komunala Kranjska Gora.

POTEK VARNIH ŠOLSKIH POTI


V ŠOLO IN DOMOV S ŠOLSKIM PREVOZOM:
Iz smeri Podkuž, Belce, Dovjega, Zgornje Radovne imajo učenci organiziran šolski prevoz.

V ŠOLO IN DOMOV PO VARNI ŠOLSKI POTI:
 • Iz smeri Dovjega čez prehod za pešce, ki je na regionalni cesti I. reda, naprej po pločniku Gobele, ob levem robu ceste čez Požgančev most, naprej po Aljaževi ulici, nato ob desnem robu mimo križišča pri trgovini do prehoda za pešce, ki je pred šolo in do šole (nevaren prehod za pešce na regionalni cesti – vsak pešec mora za varen prehod čez cesto PRITISNITI TIPKO NA SEMAFORJU IN ŠELE OB ZELENI LUČI ZA PEŠCE ZAČETI PREČKATI VOZIŠČE ČEZ PREHOD ZA PEŠCE in nepregleden ovinek za Požgančevim mostom).
 • Iz Aljaževe ulice ob levem robu ceste, nato ob desnem robu mimo križišča pri trgovini do prehoda za pešce, ki je pred šolo in do šole. Iz Delavske ulice ob levem robu ceste mimo blokov in čez prehod za pešce do šole. Po ulici Alojza Rabiča ob levem robu ceste, nato do šole po pločniku.
 • Iz Kurirske poti po levi strani ceste, po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
 • Iz smeri Rosa po Triglavski cesti ob levem robu ceste do Slovenskega planinskega muzeja, nato po pločniku naprej do vrtca in do osnovne šole.
 • Iz smeri ulice Janeza Polde po levi strani ceste, po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
 • Iz smeri Zg. Radovne po Cesti v Radovno mimo Legata, po ulici Janeza Polde naprej po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).
 • Iz smeri cerkve sv. Klemena v Mojstrani, po Savski cesti do hiše Klančnikov – Savska cesta 14, zatem levo naprej po Cesti v Radovno mimo Legata na ulico Janeza Polde, naprej po pločniku čez most reke Bistrica do križišča pri hostlu Lukna, nato po desni strani po pločniku in ob desnem robu ceste mimo križišča pri trgovini Mercator do prehoda za pešce pri osnovni šoli (nevarno prečkanje ceste v križišču pri hostlu Lukna).​

* apeliramo na starše, ki boste otroke vozili v šolo z motornim vozilom, da NE ustavljate in parkirate vozil pred osnovno šolo, temveč na ustreznih parkirnih površinah v okolici osnovne šole. Z upoštevanjem tega opozorila, boste pripomogli k večji varnosti vaših otrok.
Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: