O ŠOLI

OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA
ZAPOSLENI
Ime in priimek Razrednik Delovno področje E-naslov
Darja Pikon Ravnateljica darja.pikon@os-mojstrana.si
Ines Kejžar Tajništvo ines.kejzar@os-mojstrana.si
Martina Kern Košir Računovodstvo martina.kern.kosir@os-mojstrana.si
Nataša Štupar Jarović Svetovalna delavka, pedagoginja natasa.stupar.jarovic@os-mojstrana.si
Metka Rabič Specialna pedagoginja metka.rabic@os-mojstrana.si
Klavdija Panjan Pedagoginja klavdija.panjan@os-mojstrana.si
Vesna Režonja 1. a Razredni pouk vesna.rezonja@os-mojstrana.si
Špela Skodlar 2. a Razredni pouk, TJA 1 spela.skodlar@os-mojstrana.si
Špela Noč 3. a Razredni pouk, JV spela.noc@os-mojstrana.si
Martina Gašperin 4. a Razredni pouk martina.gasperin@os-mojstrana.si
Vesna Jus 5. a Razredni pouk, JV vesna.jus@os-mojstrana.si
Andreja Hrovat 6. a TJA, JV andreja.hrovat@os-mojstrana.si
Rok Brezavšček 7. a ŠPO, NIP ŠPO, ŠZZ, JV, IŠPK rok.brezavscek@os-mojstrana.si
Karmen Gregorič 8. a SLJ, TIT, GOS, SPH, MAT, organizatorka prehrane karmen.gregoric@os-mojstrana.si
Andreja Kero 9. a NAR, KEM, BIO, FIZ, GOS, ČEB andreja.kero@os-mojstrana.si
Marjeta Dobida Verdnik ŠPO, IŠPO, ŠZS, PB marjeta.dobida.verdnik@os-mojstrana.si
Jerca Bogataj GEO, ZGO, PB jerca.bogataj@os-mojstrana.si
Petra Čebulj Zajc GUM, OPZ, MPZ petra.cebulj.zajc@os-mojstrana.si
Katja Mulej LUM, LS1 katja.mulej@os-mojstrana.si
Jožica Višnar MAT, OGL, NRA, JV jozica.visnar@os-mojstrana.si
Polona Žagar SLJ, DKE, JV polona.zagar@os-mojstrana.si
Ermina Kumalić TJA, NEM, knjižničarka ermina.kumalic@os-mojstrana.si
Aleksandra Cizelj Spremljevalka aleksandra.cizelj@os-mojstrana.si
Tina Berdajs Spremljevalka tina.berdajs@os-mojstrana.si
Anja Korošec Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, PB anja.korosec@os-mojstrana.si
Tjaša Šolar OPB tjasa.solar@os-mojstrana.si
Lea Terseglav Rabič Računalničarka lea.terseglav.rabic@os-mojstrana.si

Ime in priimek

Razrednik

Delovno področje

E-naslov

Darja Pikon

 

Ravnateljica

darja.pikon@guest.arnes.si

Ines Kejžar

 

Tajništvo

ines.kejzar@guest.arnes.si

Martina Kern Košir

 

Računovodstvo

martina.kern-kosir@guest.arnes.si

Nataša Štupar Jarović

 

Svetovalna delavka, pedagoginja

natasa.stupar-jarovic@guest.arnes.si

Metka Rabič

 

Specialna pedagoginja

metka.rabic@gmail.com

Klavdija Panjan

 

Pedagoginja

klavdija.panjan@poldestrazisar.si

Vesna Režonja

1. a

Razredni pouk

vesna.rezonja@gmail.com

Špela Skodlar

2. a

Razredni pouk, TJA 1

spela.skodlar@guest.arnes.si

Špela Noč

3. a

Razredni pouk, JV

spela.noc@guest.arnes.si

Martina Gašperin

4. a

Razredni pouk

tina.gasperin@guest.arnes.si

Vesna Jus

5. a

Razredni pouk, JV

vesna.jus@guest.arnes.si

Tjaša Šolar

 

OPB

solartjasa@gmail.com

Anja Korošec

 

Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, PB

anja.korosec@gmail.com

Rok Brezavšček

7. a

ŠPO, NIP ŠPO, ŠZZ, JV, IŠPK

brezavscek.rok@gmail.com

Karmen Gregorič

8. a

SLJ, TIT, GOS, SPH, MAT, organizatorka prehrane

karmen.gregoric@gmail.com

Andreja Kero

9. a

NAR, KEM, BIO, FIZ, GOS, ČEB

andreja.kero@guest.arnes.si

Marjeta Dobida Verdnik

 

ŠPO, IŠPO, ŠZS, PB

meta_dobida@yahoo.com

Jerca Bogataj

 

GEO, ZGO, PB

jerca.bogataj@gmail.com

Petra Čebulj

 

GUM, OPZ, MPZ

petra.cebulj@gmail.com

Katja Mulej

 

LUM, LS1

katja.mulej@guest-arnes.si

Tina Orejaš

  

tina.orejas@guest.arnes.si

Jožica Višnar

 

MAT, OGL, NRA, JV

jozica.visnar@guest.arnes.si

Polona Žagar

 

SLJ, DKE, JV

polona.zagar1@guest.arnes.si

Ermina Kumalić

 

TJA, NEM, knjižničarka

h.ermina@hotmail.com

Andreja Hrovat

6.a

TJA, JV

andreja.hrovat212@gmail.com

Aleksandra Cizelj Spremljevalkasandra.cizelj@gmail.com

Tina Berdajs

 

Spremljevalka

berdajs.tina@gmail.com

ORGANI ŠOLE
Šolo upravljajo

Svet zavoda

Svet zavoda OŠ 16. decembra Mojstrana v letih 2021-2025 sestavljajo:

delegati delavcev šole:
Polona Žagar (predsednica)
Meta Dobida Verdnik (namestnica predsednice)
Andreja Hrovat
Petra Hlebanja
Ines Kejžar

delegati ustanovitelja:
Miha Bremec
Tamara Oblak
Špela Vovk Erzar

delegati staršev:
Alenka Dovžan
Mateja Langus
Tjaša Maučec Šuvak

Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ 16. decembra Mojstrana (KLIK)

Svet staršev

Svet staršev OŠ 16. decembra Mojstrana sestavljajo izbrani predstavniki vsakega oddelka šole in vrtca. Mandat traja eno šolsko leto.

Poslovnik o delu sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana (KLIK)

Strokovni organi šole

učiteljski in vzgojiteljski zbor
oddelčni zbor
strokovni aktivi
razredniki

Skupnost učencev

Skupnost učencev predstavljajo predstavniki razrednih skupnosti, ki se povezujejo v šolski parlament.

PROGRAM DELA 2023
Cilji in program dela
Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: