DOGODKI

Na OŠ 16. decembra Mojstrana smo ob dnevu strpnosti, 16. novembra, izvedli izjemno pomembne delavnice, ki jih je zasnovalo DRUŠTVO ZA STRPNE ODNOSE EKSENA.

Osredotočili smo se na pomen strpnega vedenja in prepoznavanje sovražnega govora. Aktivnosti, ki smo jih izvajali, so del našega celoletnega prizadevanja. Učenci so v tem procesu spoznali, da je strpnost temeljna vrednota, ki nas uči spoštovanja in sprejemanja raznolikosti med ljudmi. Razlike med nami obogatijo naš svet z novimi perspektivami, idejami in izkušnjami. Hkrati smo poudarili, da je sovražni govor strup, ki ogroža to strpnost in spoštovanje ter lahko povzroči resno škodo posameznikom in celotni družbi. Zato je ključno, da se zavedamo moči besed in se aktivno zavzemamo za spoštljiv in strpen dialog ter se zoperstavljamo sovražnemu govoru. Malo zdravega razuma, strpnosti in humorja lahko naredi naš planet prijetnejše mesto za življenje.

Tjaša Šolar

Ostali dogodki

Pomembne povezave

Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
Scroll to Top
Spodaj si lahko ogledate
aktualni jedilnik:
Na voljo pa je tudi
jedilnik za naslednji teden: